tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Hizmetlerimiz

 • Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,
 • Üniversitemiz idari birimleri ile ilgili bilgilerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi’ne (KAYSİS) işlenmesinin sağlanması ve idari birimlerimize ait yazışma kodlarının oluşturulması,
 • Üniversitemiz Mütevelli Heyet, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması ve korunması,
 • Üniversitelerarası Kurul doçentlik işlemlerinin yapılması
 • YÖK denetimleri ile ilgili tüm işlemlerin yapılması,
 • Üniversitemizde kurulan komisyonların kararlarının yazılması ve yazışmaların saklanması,
 • Resmi yazışmalardan kaynaklanan hizmet akışlarının verimli,düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
 • Üniversiteye gelen evrakın, “Evrak Kabulüne” karar vermek veya kabulüne olur almak,
 • Üniversitenin “Merkezi Evrak Birimi” işlevini üstlenerek;
 • Dış posta hizmetleri, gelen – giden evrakların, kayıt, koruma,muhafaza ve arşivlemek,
 • İç posta hizmetleri, gelen – giden evrakların, kayıt, koruma, muhafaza ve arşivlemek,
 • Üniversite ve bağlı birimler arasında ( akademik- idari ) resmi yazışma kurallarının mevzuatına uygun olarak uygulanmasını, bilgi, belge alışverişini hızlı, sağlıklı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini koordine etmek,
 • Yazışmalarda tekid’e düşmemek,
 • Dış ve İç posta hizmet alanlarında her türlü posta, yazı ve belgenin kayıtlarını günlük ve düzenli tutarak gereken emniyet ve güvenliği sağlamak,
 • Yazışma ve belgelerde; “Gizli”, “Çok Gizli”, “Kişiye Özel”,“Özel”, “Normal”, “İvedi (Acele)”, “Günlü” yazışma biçimlerinde öncelik sırasına göre, evraka gereken önem, koruma ve hassasiyetin gösterilmesini sağlamak,
 • İş ve hizmetlerimizi etkin, ekonomik, verimli ve hızlı yürütmek,
 • Üniversitemiz birimleri için yeni birim oluşturulmasına yönelik“İdari Birim Kodu” nun verilmesi, mevcut birim isim değişikliği ve silinecek birimlere yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Gelen-Giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması, arşivlenmesi,  yazışmaların yapılması, duyurulması vb.,
 • Üniversitedeki yazışmaların yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Fakülteler/Yüksekokullar ve diğer akademik ve idari birimler arasında yazışma koordinasyonunu sağlamak,
 • Üniversitemiz birimlerindeki yazışmalarla ilgili yeni gelen personele yazışmalar konusunda bilgi aktarmak, birimimizce hazırlanan “Yazışma Sistemleri” ile ilgili sunum dosyasını ulaştırarak bilgilendirmek.